Seija Rinne

seija-rinne-psykoterapiaFK (fil.kand.), psykoterapeutti, VET (Valvira)

VASTAANOTOT:

– Pohjoiskaari 22, 00200 Helsinki (Lauttasaari)
– Lahden valtatie 625, 16900 Lammi


puh: 0400 – 673 663
sähköposti: srinne1@outlook.com


TAUSTAA

Olen käynyt kansa- ja keskikoulun Lauttasaaressa ja lukion Herttoniemen lukiossa, josta kirjoitin ylioppilaaksi v. 1969.

Koulutuslähtökohtani on fil.kandin (FK) tutkinto Helsingin Yliopistossa.

Opiskelun ohessa työskentelin mm. Pelastakaa lapset r.y:n ns. kesälapsitoimistossa ja Helsingin silloisessa lastensuojeluvirastossa sijoituslapsiasioissa.

Kokemuksellinen psykoterapiatyöskentely alkoi ns. kasvatusneuvolakoulutuksessa – Keski-Helsingin kasvatusneuvolassa – josta valmistuin samaan aikaan, kun sain yliopisto-opintoni loppuun v. 1978.

Kasvatus- ja perheneuvolakokemusta olen saanut yhteensä parikymmentä vuotta ensin Keski-Uudellamaalla ja sitten Helsingin läntisen sosiaalikeskuksen perheneuvolassa, jossa toimin sosiaalityöntekijänä vuoteen 2000 saakka, jolloin siirryin kokonaan omalle vastaanotolle Lauttasaareen.

Virkatyössäni toimin myös ns. perheasioiden sovittelijana ja olen käynyt Bruce Fisherin kehittelemän ns. ”jälleenrakennus eron jälkeen”- seminaarin.

Varsinaista psykoterapiakoulutusta sain alkuun ns. ET-koulutuksen muodossa, jossa kouluttajina toimivat pääasiassa Psykoanalyyttisen yhdistyksen jäsenet kuten jatkossakin, kun sain valmiiksi YET-koulutuksen ja sen jälkeen psykoanalyyttisen aikuisten yksilöpsykoterapian vaativan erityistason koulutuksen (VET) v. 2003.

Omalla vastaanotolla työskentelen pääasiassa yksilöpsykoterapeuttina, mutta tapaan myös pariskuntia ja toimin työnohjaajana.


MITÄ ON PSYKOANALYYTTINEN / PSYKODYNAAMINEN PSYKOTERAPIA?

Psykoanalyyttinen psykoterapia on psykoanalyyttiseen teoriaan perustuvaa psyykkisten oireiden ja kärsimysten tutkimista ja hoitoa.

Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa pyritään ymmärtämään ihmisen mielen sisäistä maailmaa suhteessa mielen tiedostamattomiin sisältöihin, niiden taustaan ja syntyhistoriaan.

Psykoanalyyttisen psykoterapian tavoitteena on lisätä kykyä, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia sisäistä kasvua ja muutosta mahdollistavalla tavalla.

Psykoanalyyttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjänteistä ja se saattaa kestää useita vuosia. Psykoterapiatunteja on yleensä kaksi – kolme kertaa viikossa. Psykoanalyyttinen työ perustuu vuorovaikutukseen, jossa psykoterapiaan hakeutuneen omalla henkilökohtaisella psyykkisellä työskentelyllä on keskeinen merkitys.

Psykoanalyyttisesta psykoterapiasta voi parhaiten hyötyä ihminen, joka on kiinnostunut omasta sisäisestä maailmastaan ja on valmis tutkimaan sitä vaikeuksiensa voittamiseksi.

Hän voi kärsiä monenlaisista oireista kuten ahdistuksesta, masennuksesta, pakko-oireista tai itsetunnon häiriöistä.

Hänen ongelmansa saattavat heijastaa vaikeuksia yksinolossa, ihmissuhteissa tai työelämässä.